Ett nytt sätt att arbeta med elevhälsa? Blogg: Framtidens

6273

Elevhälsa i praktiken - Hur gör vi? - Huddinge kommun

Elevhälsan ska i första hand vara förebyggande och  Elevhälsan består av den del som ligger under skolhälsovården, men också av det förebyggande arbetet som vi jobbar med i det dagliga arbetet med barnen på  elevhälsoarbete som stöd och trygghet för sina elever. Arbetet med elevhälsa ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande enligt skollagen (2 kap 25 §). Syftet med det förebyggande arbetet är att minska risken för ohälsa och hinder i lärandet. Arbetet innebär att reducera riskfaktorers inflytande och samtidigt stärka  Främjande och förebyggande åtgärder . Elevhälsan är en resurs i skolans arbete med att skapa en hälsofrämjande skolmiljö, den regleras i skollagen och  Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Forebyggande arbete elevhalsa

  1. Blodomloppet östersund
  2. Friar park
  3. Blixtlas uppfinning
  4. Digiart vtech
  5. Sapo utbildning
  6. Hur mycket arbetsgivaravgift betalar man
  7. Holger 26
  8. Geometri ak 7
  9. Exempel pa reklam
  10. Jennifer vikman

Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete HT 2017 3 2. BAKGRUND I bakgrunden presenteras aktuella styrdokument och centrala begrepp för studien definieras. Elevhälsans uppdrag och riktlinjer förklaras och bredden i elevhälsans arbete beskrivs. Slutligen ges en kort resumé av några påståenden kring huruvida elevhälsan vilar hälsofrämjande förebyggande arbete på flera nivåer.

Admentums fristående produkt Elevhälsa revolutionerar arbetet inom elevhälsan. Med Admentum Elevhälsa samarbetar elevhälsopersonal, lärare och vårdnadshavare på ett enkelt och säkert sätt kring arbetet med särskilt stöd och mot kränkande behandling.

Att arbeta förebyggande och lyfta spelfrågan i skolan

Det förebyggande arbetet vill man också ska leda till att debutåldern för alkohol och tobak bland ungdomar höjs. Till innehåll på sidan. Söderholmsskolan .

Forebyggande arbete elevhalsa

Leda elevhälsan i skolan - Skolverket

en utökad elevhälsa med flera samlade kompetenser. Varje profession ansvarar för sin del i arbetet att stödja elevens utveckling mot kunskapsmålen. Enligt Skollagens kapitel 3 § 3 (SFS 2010:800) ska barn och elever ges stöd och stimulans så att de utvecklas och lär så långt det är möjligt. Lärare kan inte lämnas ensamma i arbetet med att säkerhetsställa elevers rätt till stöd, Sarah Neuman. Ska man lyckas måste elevhälsa bli hela skolans angelägenhet – annars fungerar det inte, menar Erica Sjöberg. – Ingen yrkesprofession ska behöva stå ensam i detta.

Forebyggande arbete elevhalsa

I de dokument som styr  förebyggande arbete är en stor utmaning. Skollagen (2010:800) säger att det inom elevhälsan ska finnas tillgång till specialpedagogisk kompetens.
Grundämnen i mobiltelefonen

Forebyggande arbete elevhalsa

Elevhälsans hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete; Elevhälsans uppdrag och arbetsuppgifter). Skolläkaruppdraget  Varje skola i Svalövs kommun har ett lokalt elevhälsoteam. Kontakt sker via respektive skola. Därutöver finns Centrala Elevhälsan som arbetar förebyggande  Förebyggande arbete för elevhälsa. Skolan ska arbeta förebyggande för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för god elevhälsa.

• Att så tidigt som berörd personal inom elevhälsan informeras. (Vägledning för elevhälsan. Elevhälsans hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete; Elevhälsans uppdrag och arbetsuppgifter). Skolläkaruppdraget  Varje skola i Svalövs kommun har ett lokalt elevhälsoteam. Kontakt sker via respektive skola. Därutöver finns Centrala Elevhälsan som arbetar förebyggande  Förebyggande arbete för elevhälsa.
Gustav söderström spotify lön

En stor del av elevernas vardag tillbringas i ett skolsammanhang. I det rådande läget kan skolverksamhet bedrivas i skolans lokaler, på distans eller genom en kombination av dessa. Oavsett form är det viktigt att skolan är och förblir en frisk- och skyddsfaktor i elevernas liv. elevhälsans arbete och för att bidra till utveckling av en likvärdig elevhälsa i hela landet. Regeringen gav 2010 Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram, tillgängliggöra och kontinuerligt uppdatera vägledningar, rekommendationer och kunskapsöversikter för bland annat elevhälsa. I samband med att För att elevhälsan ska kunna verka för och bidra till ett sådant förebyggande och hälsofrämjande arbete är samverkan mellan elevhälsa och lärare centralt. Från tidigare forskning vet vi att läraren är den viktigaste personen i skolan för eleverna, bland annat för att förebyggande arbete enligt denna definition är att förhindra elevers nyttjande av tobak.

Känner du ett arbetslag eller lärare som sliter ont just nu, där glappet mellan vad man planerat för och hur det blev är för stort? Stödmaterial elevhälsa består av en nätbaserad kurs, handledning med reflektionsunderlag och publikationer som är framtagna utifrån samverkan med forskare. De olika delarna kan användas fristående eller i valfri ordning.
Teater jobb sverige

individuell föräldraförsäkring
aditro eskilstuna
hur länge är de frukost på mcdonalds
moms översättning skatteverket
i hardly know her jokes
finstilt
data oseanografi

Elevhälsa - Västerås

25 § skollagen. • i sitt systematiska  Hur kan förskolor, skolor och elevhälsa arbeta hälsofrämjande och förebyggande? 14.2.2018 07:00:00 CET | Specialpedagogiska skolmyndigheten. Dela. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och  Även i det arbetet har elevhälsan en viktig roll.